วิธีการชำระเงิน

ลำดับ ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ธนาคาร สาขา ประเภทบัญชี
1 ธนพันธ์ ราชแขวง 081-2-08087-5 กสิกรไทย แม็กซ์แวลู พัฒนาการ ออมทรัพย์
2 ธนพันธ์ ราชแขวง 406-054-522-2 ไทยพาณิชย์ แม็กซ์แวลู พัฒนาการ ออมทรัพย์