สินค้า

ช่อดอกไม้รับปริญญา Graduation Bouquet
ช่อดอกไม้ที่มอบให้เพื่อแสดงความยินดีกับความสำเร็จการศึกษา เป็นทีประทับใจและปลื้มปีติกับบรรยากาศที่ชวนให้จดจำ
 

ช่อดอกไม้รับปริญญา 01

 • รหัสสินค้า : GB 01
 • ราคาปกติ : 2,300.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 2,000.00 ฿
 
 

ช่อดอกไม้รับปริญญา 02

 • รหัสสินค้า : GB 02
 • ราคาปกติ : 3,000.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 2,500.00 ฿
 
 

ช่อดอกไม้รับปริญญา 03

 • รหัสสินค้า : GB 03
 • ราคาปกติ : 5,000.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 4,000.00 ฿
 
 

ช่อดอกไม้รับปริญญา 04

 • รหัสสินค้า : Fc.004
 • ราคาปกติ : 3,500.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 3,000.00 ฿
 
 

ช่อดอกไม้รับปริญญา 05

 • รหัสสินค้า : Fc.005
 • ราคาปกติ : 3,300.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 2,900.00 ฿
 
 

ช่อดอกไม้รับปริญญา 06

 • รหัสสินค้า : Fc.006
 • ราคาปกติ : 2,500.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 2,200.00 ฿
 
 

ช่อดอกไม้รับปริญญา 07

 • รหัสสินค้า : GB 07
 • ราคาปกติ : 3,200.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 2,800.00 ฿
 
 

ช่อดอกไม้รับปริญญา 08

 • รหัสสินค้า : GB 08
 • ราคาปกติ : 3,500.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 3,200.00 ฿
 
 

ช่อดอกไม้รับปริญญา 09

 • รหัสสินค้า : GB 09
 • ราคาปกติ : 9,000.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 8,900.00 ฿
 
 

ช่อดอกไม้รับปริญญา 10

 • รหัสสินค้า : GB 10
 • ราคาปกติ : 2,500.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 2,200.00 ฿
 
 

ช่อดอกไม้รับปริญญา 11

 • รหัสสินค้า : GB 11
 • ราคาปกติ : 3,000.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 2,500.00 ฿
 
 

ช่อดอกไม้รับปริญญา 12

 • รหัสสินค้า : GB 12
 • ราคาปกติ : 5,200.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 4,500.00 ฿